Pondicherry ;India . watercolour ,gouache . pencil

Pondicherry ;India . watercolour ,gouache . pencil